Strategi- og kulturudviklingsproces i TELE-POST

Hvad er der egentlig anderledes ved den måde jeg har grebet strategi an på i TELE-POST?

Vel, først og fremmest så betragter jeg mig som en form for Kulturminister i selskabet. Ja, jeg vil gå så langt, at rollen som Kulturminister er lige så vigtig som min rolle som administrerende direktør. Jeg skal gerne selv understøtte den kulturforandring, som jeg gerne vil have andre til at følge med på - altså gå forrest uanset regn, slud eller sne.

Kultur spiser strategi til frokost, har Peter Drucker engang sagt. Og det tror jeg faktisk på.

En af grundene til at mange selskaber fejler i at EKSEKVERE strategi er at kulturen i selskabet ikke bliver taget med ind i strategiprocessen. Meget ofte er det en lille håndfuld ledere i toppen af selskabet, der formulerer den overordnede strategi med input/dialog med bestyrelsen.

Jeg har valgt at gøre det på en anden måde her i TELE-POST. Endnu genstår at se om det lykkes, men jeg VED at konceptet virker, for jeg har gennemført det tidligere i mindre målestok i Air Greenland.

Allerførst har jeg orienteret mig grundigt omkring den hidtidige kultur i selskabet - gennem cafemøder uden lederne i selskabet og med deltagere fra de fleste afdelinger. Derefter med mellemledergruppen - og selvfølgelig også med min nærmeste ledergruppe og bestyrelsen. Men kulturen i selskabet har været i fokus. Hvad er godt i den gamle kultur - og hvad vil jeg gerne ændre SAMMEN med mine kolleger. Herefter designede jeg en proces henover 8 måneder med involvering af mere end 60 mennesker i organisationen, bestyrelsen og de faglige organisationer via hovedsamarbejdsudvalget. En åben og transparent proces med løbende tilbagemelding via alle tilgængelige informationskanaler (intranet, afdelingsmøder, morgenmøder streamet til hele virksomheden, ledersamling etc).

I halen på selve strategien, der blev vedtaget af bestyrelsen i december 2013, så lavede jeg en omfattende organisationsændring, hvor rigtigt mange af lederne fik nye roller og ansvarsområder. NU er vi så i gang med at eksekvere strategien - altså føre planen ud i livet. Det er nu det gælder. Jeg er klar, mine kolleger er klar - priserne skal sættes ned, du skal have mere internet og mobil for pengene, vi skal investere i ny teknologi og mere sammenhængende systemer, så vi kan forbedre vores kundeservice - og så skal vi blive klogere gennem systematisk kompetenceudvikling for SAMTLIGE medarbejdere. Men vi har også 5 år til at gennemføre planen, så vi starter med de ting der berører dig direkte: priserne ned - og bedre kundeservice.

Hvad synes du? Tror du på at kultur kan flytte strategi - og har du eksempler på at det fungerer eller ikke fungerer?

The Future of Greenland


I have a vision - maybe a rather personal vision - of where the Greenlandic society will be 20 years from now.

I see a society with happy people, colourful multicultural people and well educated people. I see a society with no racism or discrimination due to gender, language, nationality, age or social background. I see a society with equal rights opportunities and enough jobs for everyone to be employed and providing for themselves and their families.

I also see a society where our politicians seriously work together across political views to find solutions that benefit Greenland as a whole and not just representing different political ideologies.

As you can read I have high hopes for my country and hope for a better and more sustainable future. So what needs to happen (change) in order to achieve my vision, you might ask?

First of all each individual needs to feel more responsible and feel thay they can make a difference for the benefit of themselves and the Greenlandic society. We need - as a country - to build SELFESTEEM AND SELFWORTH especially in the younger generations. Way to many youth have no goals or incitements to achieve in our current situation. To me it is essential to stimulate the youths dreams and aspirations to do well in life very early on. To take charge of their lives, dream high dreams, work hard in school, take longer educations AND SEE THAT IT MATTERS to make an effort.

Secondly you and I need to feel empowered. Empowerment is a powerful tool to move an entire population. Why do Japanese, Faroese or Icelanders do so well in school, business and life?They strive to achieve and are rewarded accordingly. We have a fundamental lack of willingness to achieve and work hard as a Nation. Do I sound harsh? Well, maybe. But I see so many youth NOT willing to work hard to achieve in Greenland - maybe things are coming to easy to them or they see no point?
A way to start could be to give more opportunities for those who strieve to achieve, who put in the effort and the hours. Special scholarships, higher demands in school, differentiation of education opportunities and closer follow-up on results.

Thirdly we need to grow our economy into being more independent of Denmark. And sadly it is a long, long journey and hard work that will take us there. Open up for foreign investments and let people actually MAKE money, so the business community can create more private sector jobs that will create more revenue and thus taxes. The public money is taking too much place in our economy. Set clear targets for lowering public spending (even cut staff!) and make it more proactive with programs that empower people to actually get a job and DEMAND that all youth under the age of 30 will have a job opportunity even if it means going back to elementary school levels. We can not afford an uneducated population.

I am no way a politician - merely a humble business person with a personal vision. But what do you think of it? Do you have any suggestions?

image.jpg