Strategi- og kulturudviklingsproces i TELE-POST

Hvad er der egentlig anderledes ved den måde jeg har grebet strategi an på i TELE-POST?

Vel, først og fremmest så betragter jeg mig som en form for Kulturminister i selskabet. Ja, jeg vil gå så langt, at rollen som Kulturminister er lige så vigtig som min rolle som administrerende direktør. Jeg skal gerne selv understøtte den kulturforandring, som jeg gerne vil have andre til at følge med på - altså gå forrest uanset regn, slud eller sne.

Kultur spiser strategi til frokost, har Peter Drucker engang sagt. Og det tror jeg faktisk på.

En af grundene til at mange selskaber fejler i at EKSEKVERE strategi er at kulturen i selskabet ikke bliver taget med ind i strategiprocessen. Meget ofte er det en lille håndfuld ledere i toppen af selskabet, der formulerer den overordnede strategi med input/dialog med bestyrelsen.

Jeg har valgt at gøre det på en anden måde her i TELE-POST. Endnu genstår at se om det lykkes, men jeg VED at konceptet virker, for jeg har gennemført det tidligere i mindre målestok i Air Greenland.

Allerførst har jeg orienteret mig grundigt omkring den hidtidige kultur i selskabet - gennem cafemøder uden lederne i selskabet og med deltagere fra de fleste afdelinger. Derefter med mellemledergruppen - og selvfølgelig også med min nærmeste ledergruppe og bestyrelsen. Men kulturen i selskabet har været i fokus. Hvad er godt i den gamle kultur - og hvad vil jeg gerne ændre SAMMEN med mine kolleger. Herefter designede jeg en proces henover 8 måneder med involvering af mere end 60 mennesker i organisationen, bestyrelsen og de faglige organisationer via hovedsamarbejdsudvalget. En åben og transparent proces med løbende tilbagemelding via alle tilgængelige informationskanaler (intranet, afdelingsmøder, morgenmøder streamet til hele virksomheden, ledersamling etc).

I halen på selve strategien, der blev vedtaget af bestyrelsen i december 2013, så lavede jeg en omfattende organisationsændring, hvor rigtigt mange af lederne fik nye roller og ansvarsområder. NU er vi så i gang med at eksekvere strategien - altså føre planen ud i livet. Det er nu det gælder. Jeg er klar, mine kolleger er klar - priserne skal sættes ned, du skal have mere internet og mobil for pengene, vi skal investere i ny teknologi og mere sammenhængende systemer, så vi kan forbedre vores kundeservice - og så skal vi blive klogere gennem systematisk kompetenceudvikling for SAMTLIGE medarbejdere. Men vi har også 5 år til at gennemføre planen, så vi starter med de ting der berører dig direkte: priserne ned - og bedre kundeservice.

Hvad synes du? Tror du på at kultur kan flytte strategi - og har du eksempler på at det fungerer eller ikke fungerer?