Infrastruktur i Grønland - hvordan? #infrastruktur

Vi bor på verdens største Ø, der strækker sig lige så langt som fra Tromsø i Nordnorge til Rom i Italien. Samtidig er vi en af verdens mindste befolkninger - kun 56.000 mennesker, hvilket gør vores infrastruktur til en af de helt store udfordringer på rigtigt mange områder. Til transport af mennesker via fly og skib, til transport af varer, til forsyning af el, vand og varme - samt ikke mindst kommunikationsmidler. Netop på grund af vores store afstande og spredte befolkning, så er det essentielt at infrastrukturen kan kompensere for de store afstande. Her ligner vi måske mere Norge - end Island og Færøyene, hvor befolkningen er mere koncentreret på et mindre område. Til gengæld har vi hverken pengene til at bygge veje og tunneller langs vores vidstrakte kyst. Ergo må vi tænke anderledes, hvis det skal give mening at opretholde en så spredt befolkning. En af løsningerne er en solid kommunikationsinfrastruktur, hvor Grønland på mange måder kan leve op til rigtigt mange af de lande vi sammenligner os med - også selv om priserne er højere. 

Når det gælder den fysiske transport, så er det straks værre. Det bliver aldrig billigt at transportere en person til og fra en bygd med enten skib eller fly. Og det bliver aldrig billigt at transportere folk fra Nanortalik i syd til Qaanaaq i nord. Alene udgifterne til lufthavnenes drift og de meget få passagerer gør det til en næsten umulig opgave at skabe priser, som den almindelige borger har råd til at betale. Så der skal tænkes langsigtet - meget langsigtet, når der bliver diskuteret lufthavne og anden central infrastruktur som havneanlæg etc. Faktisk så er vi nødt til at spørge os selv om der skal være specielt lange servicekontrakter på trafikområdet, så operatøren(e) kan planlægge flyflådeindkøb meget langt ud i fremtiden. Som det er idag, hvor servicekontrakterne på flyområdet stort set genforhandles hvert andet år, så bliver det ved med at være både dyrere, dårligere - og vanskeligere at planlægge regional udvikling udfra. Jeg har ikke en endelig løsning på hvad der skal bygges hvor, men et konkret koncept kunne være at enes om ikke at ændre noget som helst i en  ti-årig periode, men til gengæld indgå langsigtede servicekontrakter som skal tilpasses efter 5 år. En måde at sikre de operatører, der skal byde på servicekontrakterne mulighed for at udskifte deres materiel og turde foretage investeringerne langsigtet. Bare et konkret bud på et tiltag på infrastruktur-området. Og nej, vi behøver ikke genopfinde den dybe tallerken. Der ligger et ganske udemærket stykke arbejde fra en Transportkommission, som man kan starte med at børste støvet af........

image.jpg

En alternativ vej for Kalaallit Nunaat #forandring #sammenhængskraft

Denne blog handler om at stå sammen og skabe en fælles bæredygtig fremtid for vores land. Del bloggen med dit netværk, hvis du kan nikke til indholdet.

Min oplevelse er at vi er inde i en periode med hastige forandringer, der kræver mod og beslutsomhed hos alle de mennesker, der kan påvirke hvordan samfundet udvikler sig. Vores økonomi er under pres, der er trukket hårde fronter op mellem de politiske partier, vi har udfordringer med at prioritere vores indsatser - og der er en kæmpe mangel på unge iværksættere, der kan medvirke til at offentlig sektor fylder mindre - og den private sektor fylder mere. Kort sagt: færre jobs i Selvstyret og kommunerne, der skal blive mere effektive - og flere jobs i de private virksomheder. 

Hvad kan du gøre? Hvad kan jeg gøre?

Vel, først og fremmest kan vi stå sammen og finde en SAMLET retning for landet. En retning, hvor ALLE vores ressourcer kan komme i spil. Det kræver MOD og beslutsomhed at sætte sig rundt om et bord og finde løsninger. På tværs af politiske skel, på tværs af erhvervsinteresser - og på tværs af forskellige opfattelser. Men lige nu er det tvingende nødvendigt at vi ALLE som en lægger vores personlige opfattelser lidt til side - og sammen forsøger at finde fælles løsninger.

Jeg ville starte med to ting: 1) uddannelsesfokus der er både kort- og langsigtet 2) erhvervsudvikling og tiltag, der både virker på kort, mellemlang og lang sigt.

1) Uddannelse: start med at sæt klare mål op for kvalitet og prioritering. Altså hvilke typer af krav, der skal stilles til den enkelte (brudt ned på uddannelsesretning, skole, skoleleder og elev). Vi er simpelthen nødt til at blive skarpere på målene - og så acceptere at der skal arbejdes hårdere og mere målrettet ud fra det niveau den enkelte elev har. Styrk ledelsesdelen af alle uddannelsesinstitutioner i samarbejde med erhvervslivet, der har erfaring med dette.

2) Sæt så gang i de langsigtede bygge- og renoveringsplaner. Lad de parter fra erhvervet, der ved noget om hvordan der bedst skabes flest arbejdspladser deltage i at skabe løsningerne, så der bliver helårligt byggeri med lokale firmaer som største deltagere.

Sørg samtidig for at lave de nødvendige strukturelle ændringer, så kommuner og Selvstyre i højere grad benytter lokale leverandører. Outsourcing af opgaver, som især Qeqqata kommunia har været god til. Læg vægt på hvor mange elevpladser de lokale firmaer skaber og sæt det ind som et prioriteret kriterier i alle udbudsrunder. Lokale firmaer hyrer lokalt. Udefra kommende firmaer hyrer eksternt.

Sæt loft på hvor mange penge det offentlige må bruge til konsulenter - og stil krav om effektivisering. 

Men først og fremmest: sammensæt BREDE løsninger med deltagelse af Grønlands Arbejdsgiverforening, Nusuka, SIK, IMAK og Selvstyrets Departementer. Men læg EGO'et udenfor døren, så det ikke er hvem der har ret - men hvem der kan skabe FÆLLES løsninger.

Har DU bud på hvad der kan gøres. Så skriv det her - og DEL med dine venner/kontakter.

image.jpg

Kulturforskelle er vigtige - kulturikkut assigiinngissutit pingaaruteqarput #kultur #forandring

En af de ting jeg har lært igennem mere end 20 års leder- og projekterfaring i både frivillige organisationer og indenfor det private erhvervsliv er, at der er enormt stor forskel på hvordan du og jeg modtager forandringer - og at rigtigt meget er lokaliseret til vores kulturelle baggrunde. Jeg har f.eks arbejdet meget med nordmænd, svenskere og islændinge, som har en helt anden mentalitet end os i Grønland. Og så er der de almindelige forskelle, som vi tydeligt ser hver dag mellem Grønland og Danmark. For mig er multikulturelle samfund en enorm styrke og mangfoldighed betyder bedre beslutninger. Et af de springende punkter for at det skal være en STYRKE og ikke en svaghed er respekt. Hvis der er gensidig respekt, så er både en multikulturel organisation (som også er sammensat med et kig på mangfoldighed - alder, køn, erfaring, uddannelsesbaggrund) en KÆMPEMÆSSIG styrke. Se på Canada, se på USA, se på de steder hvor virksomheder og organisationer forstår at agere i det mulighedsrum - i stedet for at være optaget af begrænsningerne og udfordringerne det medfører. 

Jeg savner i den grad en bredere diskussion om hinandens styrker - ikke svaghederne. Hvorfor er det altid lettere at fokusere på de negative ting og helt glemme fokus på de positive effekter af at være forskellige? Racisme kommer i mange former, men er aldrig kønt. Jeg har store udfordringer med mennesker der ikke er tolerante overfor andre mennesker. Uanset kulturel baggrund, social status eller uddannelsmæssig baggrund. For mig er vores kulturelle baggrund en styrke og jeg er STOLT af at komme fra Grønland - og betegner mig gerne som femte generationsindvandrer, men at jeg er NUUMMIOQ med stort N!

Hvordan tror du at vi kan få et mere tolerant samfund? Har du konkrete bud - ikke kun den ene vej, men set fra flere sider, så mangfoldigheden i vores samfund styrkes?  #kulturforskelle

 

KULTURIKKUT ASSIGIINNGISSUTIT PINGAARUTEQARPUT

Ukiut 20-t sinnerlugit kajumissuseq tunngavigalugu suliniuteqartut  aammalu namminersortutut inuussutissarsiortut akornanni pisortatut sulianillu ingerlatsisutut misilittagaqareerlunga ilikkakkama ilagaat, illit uangalu allannguisoqartillugu qisuariartarnitta assigiinnginnerujussuat – tamatumalu kulturikkut tunngavitta assigiinnginnerannut annertuumik tunngassuteqarnera.

Assersuutigalugu uagutsinnit Kalaallit Nunaanni najugaqartunit allaanerujussuarmik eqqarsartaaseqartut norgimiut, svenskit islandimiullu, suleqatigisarsimaqaakka. Ullullu tamaasa aamma Kalaallit Nunaata Danmarkillu akornanni assigiinngissutit nalinginnaasut ersarittarput. Uangalu inuiaqatigiinni kulturikkut assigiinngissutaasut nukittoqutitut  aalajangiinissanilu pitsaaqutitut isigaakka.

Tamannalu sanngeequtaanani NUKITTOQUTAASSAPPAT pineqartut akornanni ataqqeqatigiinneq pinngitsoorneqarsinnaanngilaq. Ataqqeqatigiittoqarpammi kulturit assigiinngitsut tunngavigalugit ingerlatsineq (ukioqqortussuseq, suiaassuseq, misilittagaqarneq aamma ilinniagaqassuseq ilaatillugit) ANNERTOORUJUSSUARMIK nukittoqutaavoq.

Canada, USA aammalu suliffeqarfiit periarfissarititaasut tunngavigalugit ingerlatseriaasillit qiviariarsigit – tassa killiliissutaasinnaasut unamminartullu taakku pilersitaat kisiisa isiginiarnagit.

Nukittoqutit annertunermik siamasinnermillu akornatsinni oqallisigineqarnerat assut amigaatigaara – sanngeequtit pinagit. Sooruna assigiinngissuteqarnerup pitsaaqutaasa iluaqutai isiginiarnagit pitsaanngequtinut sammititsinniarneq ajornannginnerusartoq? Inunnik assigiinngisitsisarneq assigiinngitsutigut ersersinneqartarpoq, kusanaattaqaarli.

Uanga unamminartittaqaara inuit inoqatinik akuersiuminaatsitsinertik ersersikkaangassuk. Tassa apeqqutaanani kulturikkut, inuiaqatigiinni inissisimaneq imaluunniit ilinniagaqassuseq. Uannummi kulturikkut tunulequtarput nukittussutaavoq uangalu Kalaallit Nunaanneersuunera TULLUUSSIMAARUTIGAARA – nuannarisarlugulu nunasisut kinguaariit tallimaattut imminut taanissara, NUUMMIUUNERALU naqissusertarlugu! 

Illit isummat malillugu inuiaqatigiit imminnut akaareqatigiinnerulernissaat qanoq ililluta angusinnaavarput? Aalajangersimasunik siunnersuutissaqarpit – illuinnarsiunngitsumik kisiannili inuiaqatigiinni assigiinngissutsit nukittorsarneqarsinnaanerinut takutitsisinnaasunik?

image.jpg