En alternativ vej for Kalaallit Nunaat #forandring #sammenhængskraft

Denne blog handler om at stå sammen og skabe en fælles bæredygtig fremtid for vores land. Del bloggen med dit netværk, hvis du kan nikke til indholdet.

Min oplevelse er at vi er inde i en periode med hastige forandringer, der kræver mod og beslutsomhed hos alle de mennesker, der kan påvirke hvordan samfundet udvikler sig. Vores økonomi er under pres, der er trukket hårde fronter op mellem de politiske partier, vi har udfordringer med at prioritere vores indsatser - og der er en kæmpe mangel på unge iværksættere, der kan medvirke til at offentlig sektor fylder mindre - og den private sektor fylder mere. Kort sagt: færre jobs i Selvstyret og kommunerne, der skal blive mere effektive - og flere jobs i de private virksomheder. 

Hvad kan du gøre? Hvad kan jeg gøre?

Vel, først og fremmest kan vi stå sammen og finde en SAMLET retning for landet. En retning, hvor ALLE vores ressourcer kan komme i spil. Det kræver MOD og beslutsomhed at sætte sig rundt om et bord og finde løsninger. På tværs af politiske skel, på tværs af erhvervsinteresser - og på tværs af forskellige opfattelser. Men lige nu er det tvingende nødvendigt at vi ALLE som en lægger vores personlige opfattelser lidt til side - og sammen forsøger at finde fælles løsninger.

Jeg ville starte med to ting: 1) uddannelsesfokus der er både kort- og langsigtet 2) erhvervsudvikling og tiltag, der både virker på kort, mellemlang og lang sigt.

1) Uddannelse: start med at sæt klare mål op for kvalitet og prioritering. Altså hvilke typer af krav, der skal stilles til den enkelte (brudt ned på uddannelsesretning, skole, skoleleder og elev). Vi er simpelthen nødt til at blive skarpere på målene - og så acceptere at der skal arbejdes hårdere og mere målrettet ud fra det niveau den enkelte elev har. Styrk ledelsesdelen af alle uddannelsesinstitutioner i samarbejde med erhvervslivet, der har erfaring med dette.

2) Sæt så gang i de langsigtede bygge- og renoveringsplaner. Lad de parter fra erhvervet, der ved noget om hvordan der bedst skabes flest arbejdspladser deltage i at skabe løsningerne, så der bliver helårligt byggeri med lokale firmaer som største deltagere.

Sørg samtidig for at lave de nødvendige strukturelle ændringer, så kommuner og Selvstyre i højere grad benytter lokale leverandører. Outsourcing af opgaver, som især Qeqqata kommunia har været god til. Læg vægt på hvor mange elevpladser de lokale firmaer skaber og sæt det ind som et prioriteret kriterier i alle udbudsrunder. Lokale firmaer hyrer lokalt. Udefra kommende firmaer hyrer eksternt.

Sæt loft på hvor mange penge det offentlige må bruge til konsulenter - og stil krav om effektivisering. 

Men først og fremmest: sammensæt BREDE løsninger med deltagelse af Grønlands Arbejdsgiverforening, Nusuka, SIK, IMAK og Selvstyrets Departementer. Men læg EGO'et udenfor døren, så det ikke er hvem der har ret - men hvem der kan skabe FÆLLES løsninger.

Har DU bud på hvad der kan gøres. Så skriv det her - og DEL med dine venner/kontakter.

image.jpg

Laws of attraction

These past few months I have experience quite a few situations meeting people that have impacted my life. One of them is from Bosnia with a fantastic personality that have Body-SDS as a profession - basically a mix between physiotherapy and psychotherapy with a huge focus on mind & body.  I came to know him over a period of three-four months and gradually we grew a friendship that I believe will last a lifetime - even though he recently moved to Denmark. The other person is this innovative, friendly, photoenthusiastic and visionary type that I accidently met through a photoproject of his. These two people, Daniel and Filip, came into my life at a time where I was open to new ideas, new concepts, a bigger selfunderstanding and a need for selfdevelopment. Both have impacted my life and the way I look upon things. And none of them I have known for very long.

What exactly have made this possible? I believe that laws of attraction work in a way where you attract exactly what energy you give out to the universe. Does this sound crazy? Well, more and more I believe in this strange concept of laws of attraction, where you DO attract the people, situations or even events that you a open to. Do you believe in laws of attraction? If you do, please share with me on this blog through a comment.