Nyt tabu: mangfoldighed

Tror du på mangfoldighed er en styrke? Jeg gør. Jeg har en fundamental tro på at vi mennesker er forskellige, og at det ikke kun har at gøre med forskellig kulturbaggrund, sprog, alder, køn eller uddannelsesniveau. Vi er ALLE forskellige og har talenter indenfor hvert vores område. Man kan også kalde det et potentiale. ALLE mennesker rummer et potentiale - og spørgsmålet er bare om vi igennem vores liv udfolder vores fulde potentiale. Nogle mennesker skal have mere hjælp end andre til at udfolde sit fulde potentiale. Det kan være på grund af en uheldig opvækst fra en belastet social baggrund, det kan være et misbrug eller det kan være manglende ressourcepersoner i ens nærmiljø - tja, måske faktisk en mangel på rollemodeller.

Jeg kan LIDE mangfoldighed - og betragter vores grønlandske samfund som en smeltedigel af forskelligheder. Desværre ofte præget af et negativt fokus på personers baggrund, sprog, køn, alder eller uddannelsesniveau. I min optik har vi brug for ALLE i det grønlandske samfund. Ja, vi har faktisk ikke råd til at lade nogen som helst i stikken. Så spørgsmålet for mig er mere om hvordan vi får ALLE med.  

En af måderne at få ALLE med på er at respektere hinanden. Og acceptere at du og jeg har forskellige potentialer, der også giver sig udtryk på forskellige måder. Nogle er visuelle (det er jeg f.eks.) - andre er verbale, mens andre igen helst skal have det på skrift. Nogle er dygtige til at skrive, andre til at regne, mens andre igen er mere kreativt anlagte. Uanset, så har vi brug for ALLE ressourcer her i landet.  

Så hvordan kan du bidrage til at debatten bliver mindre polariserende - og i større grad skaber sammenhængskraft?