Nyt tabu: økonomisk uafhængighed

Føljetonen fortsætter - denne gang i et lidt tungere spor. Hvad skal der til for at vi kan opnå mere selvstændighed - og er vi klar til det?

For mig så er selvstændighed uløseligt knyttet til at blive økonomisk selvbærende. Uden bloktilskud fra Danmark, så har vi ca. 60-70 % af vores husholdningsbudget tilbage. Vil du kunne overleve i din private økonomi, hvis du fra den ene dag til den anden mister over 30 % af din indtægt - og hvad vil du så gøre? 

Jeg ville spænde livremmen ind - og kigge på alternative indtægter, som er REALISTISKE. Altså ikke fugle på taget, men konkrete ting hvor jeg kan være sikker på at få en indtægt til at kompensere for de penge der ikke længere er tilstede. 

Og så vil jeg nok generelt kigge på mit forbrug, handle billigere, købe færre luksusting - og komme mere tilbage til et enklere liv. Det behøver ikke være et dårligere liv, men et liv med færre goder. Er du klar til det? 

I min optik er vi laaangt fra at kunne kompensere for bortfaldet af bloktilskuddet - og jeg har endnu ikke hørt EN eneste god forklaring på hvor alle pengene skal komme fra. Jo, da - der er muligheder i ekstra fiskeri, udnyttelse af vores råstoffer, men ikke noget der på kort sigt kan kompensere for bortfaldet af bloktilskuddet. Jeg opfatter dette emne som lidt af at tabu, og selv om Minik Rosing på meget overbevisende måde har fremlagt en gedigen rapport om at råstoffer ikke alene kan redde Grønland, så er det som om at penge ikke er et problem. Jeg synes det er et problem - og jeg er dybt bekymret over hvor vi skal finde pengene til at gennemføre alle de gode og nødvendige tiltag vores politikere snakker om - uanset politisk parti. Jeg mangler KONKRETE og målbare indsatser, der skal kompensere for faldet i bloktilskuddets værdi. 

Hvad synes du? Er dette et tabu, som du vil være med til at diskutere her? 

Skriv gerne på #GreenlandVer2 eller mbinzer.com

image.jpg