Tabuer

Har du tænkt over hvilke tabuer vi har her i Grønland? Er der nogle tabuer du synes vi har specielt behov for at diskutere? 

Og har du tænkt over OM det overhovedet kan lade sig gøre at diskutere tabuerne på en konstruktiv måde UDEN at vi peger fingre af hinanden? 

Jeg har et forslag. Et par spilleregler kan måske hjælpe dig og mig til at holde os på sporet - og få konstruktive dialoger: 

- du skal udtrykke din EGEN holdning og argumentere for den

- du må ikke kritisere ANDRES holdninger, men alene spørge ind til hvordan og hvorfor

- du skal være ærlig og have respekt for andres holdninger og være lyttende

- du skal forsøge at fortælle HISTORIER fra det virkelige liv, som illustrerer dine pointer

- alle sprog gælder (grønlandsk, dansk, engelsk eller kinesisk) - og så må vi finde nogen der kan oversætte til dem der ikke forstår

- billeder er tilladt og velkomne, da et billede siger mere end 1000 ord. 

Et af tabuerne i vores samfund, der langsomt men sikkert er på vej op til overfladen gennem dialog, fokus og indsats er BØRNERETTIGHEDER. Hvilke rettigheder har børn, og hvorfor har vi så mange omsorgssvigtede børn. I min optik bør en del af samfundets LYKKE afspejles i børnevelfærd - og hvordan vi dermed behandler vores børn. Hvorfor har vi så mange omsorgssvigtede børn? Kunne det tænkes at vi har glemt at omsorgssvigt starter hos os selv, og at det kræver ildsjæle at ændre den negative spiral. MIBB og også Børneombudsorganisationen MIO gør et KÆMPEMÆSSIGT arbejde for at ændre dette. Og til at ændre holdningen til børneomsorg har de brug for DIG. Alle børn har behov for en voksen - eller sund voksenkontakt. En positiv voksen kan ændre et barns liv. Tænk dig det. Du kan ændre et barns liv - og det vil have langtidseffekt.  

Så min tanke er at tage hul på tabuet BØRNEOMSORG. Hvorfor tillader vi omsorgssvigt i vores samfund?