Vi kan hvad vi vil

Vores størrelse er en styrke, vores lille og spredte befolkning KAN blive en styrke og vores kultur ER en styrke. Sammen er vi stærke og kan skabe præcis det samfund vi vil bo i. Men det kræver noget af dig og mig. Du og jeg er nødt til at stå sammen om visionen om et stærkt samfund. Jeg er villig til at kæmpe for et stærkt og sammenhængende samfund, hvor ALLE har muligheder for at udvikle sit potentiale. Uanset uddannelsesbaggrund, sprog, alder eller etnicitet. 

image.jpg