Folkeskolereform i Grønland også? #læring #vision

Næsten ALLE politiske partier i Danmark er gået sammen om en reform af folkeskolen, hvor der er lavet en SAMLET holistisk betragtning om at styrke læsning, skrivning og matematik - samtidig med en ambition om at alle børn skal røre sig minimum 45 minutter om dagen, fordi det påvirker indlæringsevnen. Samtidig skal alle 1. klasser have engelsk og IT, som f.eks Ipads, skal integreres i undervisningen.

Se artiklen her:  

http://www.b.dk/nationalt/velkommen-til-den-nye-folkeskole

Jeg kunne godt tænke mig at vi gjorde det samme i Grønland. Altså satte samtlige politikere, erhvervsfolk og lærernes organisation IMAK ned rundt om et bord og sammen lavede en SAMMENHÆNGENDE reform af vores folkeskole med udgangspunkt i hvor vi er idag. Og så diskutere hvordan finansieringen skal ske - altså hvad der skal prioriteres hvornår og i hvilken rækkefølge. Jeg ville have forventninger til at der blev sat klare mål og delmål op, som alle de ansvarlige skulle måles på hvert år, så det er forpligtende og ikke bare en løs snak, som mange andre aktiviteter der vedtages.

Hvad er din holdning til kvaliteten i vores folkeskole i Grønland? Og hvad synes du vi skal gøre for at styrke lærerne, skolernes ledelser, prioriteringen og målene?  

image.jpg