Folkeskolen - Version 2.0 #udvikling #tagansvar

Efter min seneste blog om folkeskolen har jeg fået en lang række reaktioner - positive og negative. Positive omkring behovet for at lave en fælles koalition på tværs af alle interessenter og fokusere på at løfte kvaliteten. Negative omkring at italesætte behovet for mere og tydeligere ledelse af skolerne og behovet for at stramme op overfor de lærere, der ikke performer. Der er også kommet en reaktion fra Naalakkersuisoq Nick Nielsen - tak for det. Jeg synes bare ikke at konkrete løsninger bliver berørt, så jeg prøver endnu engang.
Lad mig understrege EN ting: jeg synes rigtigt mange lærere idag udfører et rigtigt godt stykke arbejde, når man kigger på de rammer, der er til rådighed. Her tænker jeg på skolernes tilstand, manglende klare prioriteringer og styring samt ikke mindst elevernes parathed til at lære. Og hvad mener jeg så med det? Jo, alle forældre har et ansvar for at deres børn er parat til læring, når de ankommer til skolen og selvfølgelig efter skoletid også med f.eks lektielæsning. Der er en stor del af vores børn, der enten er omsorgssvigtet eller på anden måde i en situation, hvor alkohol, vold eller mentalt fravær påvirker børnenes læringsvilkår.
Så en løsning på kvalitetsbristen i folkeskolen skal ikke findes endimensionelt. Vi er nødt til sammen at kigge på en holistisk sammenhængende plan, der tager hånd om de væsentligste faktorer, der påvirker kvaliteten og udbyttet af læringen i folkeskolen.
Jeg forsøgte sidst at komme med en række bud på HVOR vi kunne starte, men kan godt se at fronterne måske blev trukket unødigt hårdt op. For mig er det et spørgsmål om hjerteblod at få en god folkeskole, fordi hele fundamentet for at skabe et stærkt samfund starter her.  Så til dem jeg har provokeret: udfordr mig - og kom med dit bud på hvad der skal til.
Jeg fastholder at der er behov for en bred koalition omkring dette område - politisk såvel som i forhold til embedsværket, det private erhvervsliv og lærernes forening IMAK. Kun bed en samlet gennemtænkt og finansieret plan kan vi finde løsningen på vores fremtidige folkeskole.

Så op i helikopteren, igangsæt et arbejde med at samle en bred koalition og sæt konkrete mål for folkeskolen. Først da bliver jeg tilfreds

image.jpg