Faste rammer for ALLE børn

Hvad er de væsentligste faktorer for at børn skal udvikle sig? Vel, det er der sikkert mange der har forskellige svar på. Jeg har indtil nu hørt næste lige så mange løsningsforslag, som der er mennesker i Grønland.

Men for at skære helt ind til benet, så er det måske en god ide at starte med det helt basale: FASTE RAMMER. Mad på bordet, fast sengetid, klare regler derhjemme så dit barn forstår hvad der gælder og så masser af kærlighed. Hvis de ting erplads, når dit barn kommer i skole, så er der en stor chance for at dit barn reelt har mulighed for at lære at læse, skrive og regne.   og hvis du kan læse, skrive og regne godt (helst læse og skrive på mindst to sprog godt) så kan du også tillære alle mulige andre færdigheder.

Så hvad er det egentlig jeg foreslår? Fokuserdet vigtige, prioriter at skabe klare rammer for dit barn, stil krav til skolen om klare rammer - så er der en god chance for at dit barn og alle andres børn klarer sig godt her i livet

Er virkeligheden sådan idag? Svaret må være NEJ! Der er ikke faste rammer for børn i Grønland - og der er ikke en klar prioritering med krav i folkeskolen. Mit spørgsmål er så: hvis ikke det er på plads idag, skulle vi så ikke se at få det på plads? Hvis du altså også tror på at det er det som skal til?