Samfundets udvikling - dit og mit ansvar?

Sidste år da jeg tiltrådte i min nuværende stilling i TELE-POST lavede jeg sammen med Anne-Mette Christensen figuren, der er vedhæftet et billede af. Figuren udtrykker lidt af den filosofi, som jeg har i forhold til TELE-POST's rolle i det grønlandske samfund. Hvis samfundet ikke udvikler sig i positiv retning, så gør TELE-POST det heller ikke.

Jeg ser lidt på min og selskabets rolle som værende en katalysator for en positiv samfundsudvikling - gennem en lang række initiativer, som er beskrevet uddybende i vores strategi (se anden blog på mbinzer.com): nedsættelse af priserne, større tilgængelighed til internettet for alle, bedre kundeservice, bedre udnyttelse af netværket og kapaciteten, effektivisering af vores forretning og processer samt ikke mindst kompetenceudvikling.

Ja, dybest set så skal TELE-POST medvirke til at skabe mulighed for udvikling i Grønland. Vi kan ikke skabe en sådan positiv samfundsudvikling alene, men vi kan medvirke til at ting gøres mulige - og lettere tilgængelige. Det er en meget forpligtende strategi, der gør at jeg og mine kolleger føler at vi har en andel i noget større end os selv. Vi er ikke bare i gang med at sætte sten ovenpå hinanden - vi er i gang med at bygge en KATEDRAL. Altså noget der giver mening - og mening med arbejdet er vigtigt.

Min erfaring er, at det giver ekstra motivation til at gøre en forskel, når du og jeg kan se meningen med tingene. At du og jeg konkret kan føle at vi gør en forskel og er del af en større sammenhæng. Er du enig i det?

Så jeg vil forsøge at bidrage til at det kan lade sig gøre at undervise via nettet,  benytte telemedicin, få digital borgerservice - også når du bor i en bygd eller en mindre by. At ALLE borgere har muligheden for at blive betjent på internettet - og dermed også har ADGANG til internettet. Helst derhjemme, men ihvertfald via sit TELE-POST center eller det lokale medborgerhus.

Lyder det ambitiøst? JA, det er det også. For en strategi skal være ambitiøs og forpligtende