Min drøm.........

Jeg har en drøm. En drøm om et et Grønland, der er rigt. Rig på lykke, rig på fællesskab, rig på muligheder og rig på udfordringer. Et samfund hvor ALLE har muligheder for at udfolde sit POTENTIALE uanset sprog, race, social baggrund, køn eller alder. Et samfund der ikke diskrimerer og hvor alle er del af et FORPLIGTENDE fællesskab, hvor den enkelte selv føler sig ansvarlig for at bidrage positivt til vores lands udvikling. Er det en utopi jeg beskriver?

Nej, men det er en vision der kræver hårdt arbejde, politisk mod til at lave forpligtende kompromiser på tværs af politiske skel og opfattelser. Og så MOD til at vælge og ikke mindst vælge fra.

Evnen til at prioritere indsatser overalt i samfundet bør være en fremtidig kernekompetence, hvis vi skal være i stand til at realisere den vision jeg indledte med.
Du og jeg er nødt til at vælge hvilken vej vi vil gå - og det kræver massive prioriteringer.
Jeg ville personligt prioritere at stille større krav til mig selv og mine omgivelser som et af mine første valg. Krav til det enkelte menneskes indsats. Især de af os, der er så heldige at have en baggrund, der gør at vi er priviligerede både socialt og uddannelsesmæssigt. De stærke skuldre skal bære mere.  For mig forpligter det ekstra meget at have evnerne og mulighederne til at påvirke samfundsudviklingen. Så hvad vil jeg så gøre selv, spørger du måske?

Jeg vil arbejde stenhårdt på de fronter jeg kan gøre noget ved og påvirke andre  beslutningstagere på de områder, hvor jeg ikke selv kan bestemme. 
En af de ting, som jeg vil arbejde for er lettere og billigere adgang til kommunikation via mit job i TELE-POST. Jeg vil medvirke til at sænke priserne og lette adgangen til internet, mobil og dermed dialogen internt i samfundet og overfor omverdenen. Herudover vil jeg vil hjælpe unge iværksættere (pt har jeg gang i to grupper af yngre kvinder) til at realisere deres drømme, og jeg vil fortsætte med at være mentor for andre erhvervsfolk og/eller ildsjæle. Jeg vil fortsætte med at bidrage i arbejdet med CSR gennem min arbejdsplads og CSR Greenland, som jeg har været med til at starte op. Og så vil jeg blande mig aktivt i samfundsdebatten, bl.a her på Facebook, via borgermøder, møder med uddannelsesinstitutionerne, læserindlæg og ikke mindst dialog med de mennesker jeg støder på i dagligdagen. 

Kan du komme med en god historie, hvor det er lykkedes for dig? Så kan vi sprede de gode historier til andre, som måske kan blive inspirerede til at gøre noget mere end de gør idag? 

En historie som jeg selv vil bidrage med er knyttet til en gruppe af unge kvindelige iværksættere, der startede med at kontakte mig for at vise sit koncept. Hvad der startede som en kort introduktion, der mest var på idestadiet, så har de vedholdende arbejdet med sit koncept og er løbende kommet tilbage for at få sparring med mig. Undervejs har jeg så introduceret dem for en række ressourcepersoner i og udenfor Grønland, der har gjort dem i stand til at komme videre med sin ide. Og her for mindre end en måned siden har de sikret sig den første finansiering. Så nu kan de tage næste skridt i deres bestræbelser på at realisere deres drøm som iværksættere. Disse unge har drivkraften, modet og arbejdsomheden, hvilket er enormt inspirerende - og alt jeg har bidraget med er min tid.  Men somme tider kan tid være forskellen for andre mennesker.

image.jpg