Mangfoldighed #glpol & #respekt

Vi har ALLE evner - forskellige evner. Spørgsmålet er nok snarere om vi har en arena at udleve dem på. Uanset om du er ung, gammel, uddannet, ikke uddannet, er kreativt anlagt, er musisk anlagt eller er god til at læse/skrive/regne, så har vi ALLE nogle egenskaber. 

Min oplevelse er at vi i øjeblikket ikke er særlig gode til at udnytte hinandens forskelligheder i vores land. Ja, det kan godt være at vi har udfordringer socialt, uddannelsesmæssigt og i forhold til manglende sammenhængskraft (meget drevet politisk), MEN vi har så meget talentmasse i Grønland, som vi bare ikke har sluppet fri endnu. Tænk hvis du og jeg nu satte os sammen og var NYSGERRIG på hinandens kompetencer - og erkendte at det er en styrke at være forskellige. Men det kræver RESPEKT for andre at acceptere, at de måske kan noget andet end dig og mig. 

Min oplevelse er også at en langt større del af vores befolkning har intelligenser på andre områder end det traditionelle vestlige, som måler på det man kalder IQ. Jeg tror på at vi har langt flere, der er kreative - musiske, billedkunst, med hænderne og måske ikke mindst emotionelt. Jeg tror på at vi har en god empati for hinanden - og oprindeligt er mere optaget af fællesskabet end individet. Til gengæld har vi måske glemt det lidt de seneste 50-60 år. Men det er vores RØDDER at have fællesskab, kæmpe for fangst som hele bopladsen deler - og også være optaget af de svage (selv om de havde det hårdt i det gamle Grønland). Vi har stolte traditioner og masser af sagn og fortællinger om vores kultur. 

Så hvordan kommer vi tilbage til rødderne? Og tænker sammenhængskraft, fællesskab og egne løsninger? Det kræver nok at DU og JEG tør gå forrest - og sætte det på agenda. Jo flere der holder fast i at vi er i FÆLLES båd - du og jeg - jo bedre.

Så tør du? Altså holde fast i fællesskabet - og bidrage?

Mother Theresa ER bare en store inspirationskilde.