Personlige egenskaber hos dig

Har du tænkt over hvordan andre ser på dig? – som menneske, kollega eller ven? Og har du tænkt over forbindelsen mellem din måde at agere på og de tilbagemeldinger du får?

Der er et gammelt ordsprog på engelsk, som hedder ”what comes around – goes around”, der meget frit fortolket betyder at det du udsender også er det du modtager. Så hvis du er opmærksom og hjælpsom overfor dine omgivelser, så er der en stor chance for at du også selv modtager opmærksomhed og hjælp.

En stor refleksjon hos mig selv igennem det sidste halve år har været, hvor fantastisk mit personlige netværk har været til at støtte op om min familie og mig. Det er som om at en ny verden med omsorg og kærlighed har stået åben på en måde, som jeg ikke før har oplevet i mit liv.

I en periode, hvor mange stunder har været tunge og besværlige, så er der kommet omsorg fra nær og fjern – også fra uventet kant. Der er en vis poetisk retfærdighed i at jeg selv først er blevet opmærksom på, hvor meget det betyder at behandle andre mennesker på en retfærdig og god måde. Jeg er nemlig overbevist om at ”what goes around – comes around” stemmer, men nu har jeg ved selvsyn oplevet det.

Har du overvejet at lave et forsøg med dig selv og din måde at agere på i det daglige? Så har jeg en udfordring til dig. Hvis du ikke allerede gør det, så start dagen på din arbejdsplads eller i dit netværk med at spørge ind til hver enkelt kollega du møder, om hvordan vedkommendes påske har været. Ikke bare overfladisk, men oprigtigt. Stil HV-spørgsmål. Altså hvad, hvem, hvornår og hvordan. Se hvad der sker, hvis du bare bliver ved med at lytte og interessere dig for din kollega på et personligt plan.

Åh nej, tænker du måske. Sikke mange historier jeg skal lytte til. Ja, netop. Det er hele pointen. Tænk at få et personligt indblik i dine kollegers liv, der stikker dybere end bare den overfladiske: ajunn’? eller nå, hvordan går det? – uden rigtigt at høre efter for alvor.

Jeg tror på at vi hver især kan gøre en forskel – du og jeg. Både i vores team, i vores vennekreds og i vores familier. Ved oprigtigt at interessere os for hinanden. Så prøv det! Hvad har du at tabe?