Hvilket samfund vil du have?

Se billedet der er vedhæftet - det er en beskrivelse fra Singapore, der har haft en fantastisk udvikling henover et par tiår. Nogle ting kunne vi måske lære af dem?

En af de ting Singapore gjorde var at sætte en klar og tydelig retning - PÅ ALLE OMRÅDER. Altså en sammenhængende plan - en strategi - for hvor samfundet skulle være henne. En af de drastiske ting, som de gennemførte var at give beboerne i en række offentligt ejede boliger deres bolig i GAVE! Men de gennemførte det på en måde, som gjorde at beboerne ikke måtte sælge boligerne med fortjeneste de første 10 år - og samtidig indførte en ordning, hvor der blev afsat penge til vedligehold. Det der skete var at der udviklede sig en helt anden form for ANSVARLIGHED, når det nu var blevet ens egen bolig. Kunne vi gennemføre noget tilsvarende her i vores land - ja, åbenlyst en mulighed.

Kunne vi stille vores politikere ansvarlige for hvad de GENNEMFØRER? og ikke bare hvad de snakker om? Det kunne også ansvarliggøre politikerne og få dem til at have fokus på løsninger, frem for på ævl og kævl på tværs af partierne i Inatsisartus. Jeg savner FOKUS på løsninger - og prioritering af de vigtigste opgaver.

I min optik så skal du ALTID vide hvad de tre vigtigste prioriteter er. Så fortæl mig hvad dine tre vigtigste prioriteter er - og dermed hvor du vil sætte penge og menneskelige ressourcer ind. Dette er tekstbog for en enhver, der arbejder med komplekse problemstillinger, organisationer eller strategier. PRIORITER - og gennemfør det du beslutter. UDEN undskyldning. Det er sådan et samfund jeg vil have. Hvad vil DU have?