Din arbejdsplads

Jeg mødes ofte af mennesker der ikke er tilfredse med sin arbejdsplads, sin nærmeste chef eller de rammer arbejdet indebærer. Og når jeg så spørger ind til folks frustrationer, så viser det sig ofte, at de ikke giver udtryk for deres frustration til den eller de det gælder. Det bliver med andre ord indestængte frustrationer.

Jeg tror på åbenhed, jeg tror på at konflikter kan være værdiskabende, jeg tror på mennesket og jeg tror på at vejen til tillid går gennem dialog. Og hvordan gør jeg så noget vil det, vil du måske spørge?

En af metoderne til at opnå tillid på er at udvise tillid. Jeg samler løbende min ledergruppe - og sørger for at mine nærmeste ledere samler DERES ledere, og at det samme sker i afdelingerne. Her diskuterer vi så SAMMEN de vanskeligste konflikter og samarbejdstemaer i gensidig åbenhed. Det er naturligvis en proces, der ikke kan ske over natten, men som gradvist udvikler sig. Jeg kalder det TEAMPERFORMANCE workshops, hvor vi KUN snakker samarbejde - og laver tillidsskabende øvelser. En slags "lorten på bordet", hvor det er lov til at tage alle de betændte temaer op, der fylder noget i vores teams.

Jeg er på en måde 100 % for åbenhed - og må derfor også ofte smage min egen medicin. Så det er lov til at komme med kritik - ja, jeg opfordrer ligefrem til at være kritisk indstillet og komme frem med synspunkter. Og det gentager jeg i hver sammenhæng vi er samlet - også på morgenmøderne, hvor det streames ud til hele kysten, så alle kan være med.

Hvad med dig, tror du på åbenhed og tillid? Og har du eksempler på at det virker?

Kan du gøre noget for at ændre dynamikken på DIN arbejdsplads? - kom med kritik eller gode råd på mbinzer.com