Et land - EN vision

Jeg ELSKER at drømme. Her er min drøm for vores kommende Inatsisartut og Naalakkersuisut:

Vi er ET samlet land - ikke kun i ord, men også i handling. Vores nye Inatsisartut går foran og omfavner ALLE borgere her i landet - uanset hudfarve, alder, køn, uddannelsesniveau, sprog eller religion. Vores nye Naalakkersuisut husker at rose forskellighed - og opfordrer til at folk ytrer sig kritisk, da det er en del af at udvikle vores demokrati. 

Den første beslutning det nye Naalakkersuisut vedtager er en ny resolution omkring åbenhed (transparens) i offentlig forvaltning OG beslutningsprocesserne i Departementer og Styrelser. I arbejdet involveres Transparency Greenland, så Grønland bliver foregangsland på dette område.

Borgerinddragelse bliver ikke kun et "skindemokratisk" værdiladet ord, der alene består af dårligt planlagte borgermøder, men REEL borgerinddragelse via anvendelse af sociale medier - og mulighed for at folkevalgte kan chatte med borgerne eller få svar på deres konkrete spørgsmål. Dette vil kræve en større indsats fra ALLE ledere i offentlig sektor samt politikere, da der skal sættes tid af til at besvare offentlighedens spørgsmål. Jeg VED det kan lade sig gøre, da jeg selv har praktiseret dette i mine to foregående job som administrerende direktør. Det NYTTER at inddrage borgerne og svare på spørgsmål.

Vores nye Inatsisartut starter med at melde ud hvordan man vil SAMARBEJDE i salen og udvalgene. Jeg savner en anderledes og mere konstruktiv debattone, så det er til at holde ud at følge debatterne og få noget konstruktiv ud af de diskussioner vores folkevalgte har.

Jeg DRØMMER om at ansvarlighed, brede forlig og konkrete løsninger kommer på bordet - på en inkluderende måde.  Jeg håber på visionære og samarbejdsivrige politikere, der virkelig tænker på landets bedste og tør prioritere indsatserne, selv om det er upopulære tiltag der skal gennemføres. 

Mit håb er FOKUS på få, men centrale områder, såsom: Erhverv/Økonomi (med vækstdagsorden og iværksætteri), Uddannelser (fra 6-100 år) for alle i samfundet med prioriterede indsatser og klare KRAV  samt Social/Sundhedsvæsenet (fra 0-5 år med tidlig indsats som særskilt område) hvor fokus i højere grad skal være på forebyggende tiltag frem for symptombehandling. Her vil jeg igen-igen håbe på involvering af de relevante parter: GA/SIK/Nusuka på erhvervsområdet, IMAK/Inerisaavik/Arbejdsgiverne på uddannelsesområdet samt MIO/Børneorganisationerne/Forebyggelseskonsulenterne/Kommunerne/Politi på sundheds- og socialområdet. Kun gennem partnerskaber og interesseorganisationer får vi de rette løsninger - selvom involvering tager tid.

Mit håb for vores land er: Et land - EN vision - og så at vi tager ANSVAR i FÆLLESSKAB.

Billedet er Finansloven, Vision 2025 fra sidste Naalakkersuisut samt Skatte-og Velfærdskommisionens rapport.

image.jpg