Folkeskolen i et videre perspektiv #fremtid #visioner

Der er kommet rigtigt mange indlæg i debatten om Folkeskolens fremtid og kvalitet, hvilket jeg synes er positivt. Langt de fleste af kommentarerne så langt er enige i at der er et stort behov for at løfte kvaliteten i Folkeskolen, så en større andel af børnene kommer ud med så gode kundskaber, at de kan læse, regne og skrive på et godt niveau. 
Meget af debatten har dog også kredset omkring en lidt mere negativ tilgang, hvor der bliver peget fingre af enten lærere, skoleledere eller de ansvarlige politikere. Jeg er ikke så optaget af hvem, der har skylden for hvad. Jeg er optaget af hvad vi gør ved det, så alle børn i Grønland får MULIGHEDEN for at videreuddanne sig. Og det kan godt være at vi i mange år fremover fortsat har brug for Piareersarfik, og ikke kan klare os uden. Lad os ikke udråbe dette som en succes, men arbejde på at Piareersarfik ikke vil være en nødvendighed fremover. Lad os skabe en Folkeskole på børnenes præmisser, hvor der er plads, mulighed og fremfor alt superstærke og motiverede lærekræfter, der føler opbakning til at give den bedste undervisning.
Vi må erkende - jeg gør ihvertfald - at alle børn ikke er ens. Der ER børn som har specielle behov, og som kræver særskilt opmærksomhed. Måske kræver de mere undervisning i kreative fag og med et højere antal timer med elementer af fysisk karakter (læs: integrering af undervisning i f.eks. læsning/skrivning/matematik og så idræt/fysisk aktivitet). Det har man succes med andre steder. 
Men stil krav, giv ansvar til den enkelte skoleleder og lav konkrete målsætning for sygefravær, opfølgningsmøder med forældrene så de er engagerede - og prioriter ressourcer, så det er MÅLRETTET. 
Jeg håber virkelig at debatten medfører at parterne, der har en aktie tager initiativ til at mødes rundt om et bord - og konstruktivt kigge på løsninger, fremfor forhindringer.
Og tak for alle bidrag i debatten. Jeg håber ikke den forstummer. Så er du med? Jeg er!

image.jpg